Servicii de personal – salarizare

  1. servicii de personal - salarizare
  • Intocmirea statelor de plata a salariatilor;
  • Intocmirea si transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor (REVISAL);
  • Intocmirea declaratiei 112 lunar/trimestrial si depunerea acestora la Administratia financiara online prin utilizarea unui certificat digital;
  • Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate;
  • Intocmirea documentatiei specifice (contracte de munca, acte aditionale, decizii de personal);
  • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal.