II Salarizare si HR

  • servicii de personal - salarizare

    Servicii de personal – salarizare

    Intocmirea statelor de plata a salariatilor; Intocmirea si transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor (REVISAL); Intocmirea declaratiei 112 lunar/trimestrial si depunerea acestora la Administratia financiara online prin utilizarea unui certificat digital; Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate; Intocmirea documentatiei specifice (contracte de munca, acte […]