Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar

  1. consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar
  • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare cu solutii legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile);
  • Organizarea si conducerea departamentului financiar-contabil;
  • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
  • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
  • Instruirea personalului cu privire la modul de Intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
  • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii, implicare activa in implementarea acestuia;